Ferie - balet grupa 2

Deklaracja uczestnika zajęć jednorazowych organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Oleśnicy.
Nazwa zajęć FERIE ZIMOWE - SPOTKANIE Z BALETEM dla dzieci 7-10 lat
Termin i godzina zajęć 20.02. i 22.02.2023, godz. 11.00-11.45, miejsce: pracownia MOKiS
Zajęcia bezpłatne

I - Dane osobowe uczestnika zajęć/rodzica uczestnika zajęć

II - Oświadczenia związane z udziałem w zajęciach organizowanych przez MOKiS w Oleśnicy

Zapoznanie się z Regulaminem (wymagane)

Zapoznanie się z Klauzulą informacyjną (wymagane)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wymagane)

Zgoda na wykorzystanie materiału video i wykorzystanie wizerunku (wymagane)

Prawa autorskie do utworów powstałych na zajęciach (wymagane)

Zgoda na samodzielny powrót dziecka do domu (opcjonalne)

III - Oświadczenia związane z COVID-19

Zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa sanitarnego związanymi z COVID-19 (wymagane)

Covid-19. Oświadczenie o ogólnym stanie zdrowotnym uczestnika zajęć (wymagane)

* pola wymagane
do góry