Ferie - wokalne

Deklaracja uczestnika zajęć jednorazowych organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Oleśnicy.
Nazwa zajęć FERIE ZIMOWE - WARSZTATY WOKALNE DLA DZIECI 8-12 LAT Z KATARZYNĄ FIAŁĄ
Termin i godzina zajęć 13-15.02.2023, miejsce: duża scena MOKiS
Opłata: 90 zł, termin przelewu do 8.02.2023 r.

I - Dane osobowe uczestnika zajęć/rodzica uczestnika zajęć

II - Oświadczenia związane z udziałem w zajęciach organizowanych przez MOKiS w Oleśnicy

Oświadczenie o płatnościach za zajęcia (wymagane)

Oświadczenie uczestnika o posiadaniu aktualnej Oleśnickiej Karty Dużej Rodziny (opcjonalne)

Zapoznanie się z Regulaminem (wymagane)

Zapoznanie się z Klauzulą informacyjną (wymagane)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wymagane)

Zgoda na wykorzystanie materiału video i wykorzystanie wizerunku (wymagane)

Prawa autorskie do utworów powstałych na zajęciach (wymagane)

Zgoda na samodzielny powrót dziecka do domu (opcjonalne)

III - Oświadczenia związane z COVID-19

Zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa sanitarnego związanymi z COVID-19 (wymagane)

Covid-19. Oświadczenie o ogólnym stanie zdrowotnym uczestnika zajęć (wymagane)

* pola wymagane
do góry