Środy ze Sztuką

Deklaracja uczestnika zajęć stałych organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Oleśnicy.
Nazwa zajęć ŚRODY ZE SZTUKĄ
Terminy i godziny zajęć ZAJĘCIA OD X 2022 DO VI 2023
ŚRODY (CO 2 TYGODNIE), 16.30-18.30, miejsce: PRACOWNIA MUZYCZNA
Opłaty: 30 ZŁ/M-C

I - Dane osobowe uczestnika zajęć/rodzica uczestnika zajęć

Oświadczenie uczestnika o posiadaniu aktualnej Oleśnickiej Karty Dużej Rodziny (opcjonalne)

Zapoznanie się z Regulaminem (wymagane)

Zapoznanie się z Klauzulą informacyjną (wymagane)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wymagane)

* pola wymagane
do góry