Strona główna/Zajęcia/Zajęcia karmnik

Zajęcia karmnik

Deklaracja uczestnika zajęć FERIE 2022 - WARSZTATY ARTYSTYCZNE - KARMNIK organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Oleśnicy.
Termin zajęć - 12.02.2022, GODZ. 15.00-18.00
Miejsce: pracownia MOKiS, ul. Kochanowskiego 4.
Opłata: 30 zł*/os. (*15 zł Oleśnicka Karta Dużej Rodziny)

Dane osobowe uczestnika zajęć/rodzica uczestnika zajęć

Oświadczenia związane z udziałem w zajęciach organizowanych przez MOKiS w Oleśnicy

Zobowiązanie do terminowego regulowania płatności za zajęcia (wymagane).

Informacje o Oleśnickiej Karcie Dużej Rodziny:

Zapoznanie się z Klauzulą informacyjną (wymagane)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wymagane)

Zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa sanitarnego związanymi z COVID-19 (wymagane)

Covid-19. Oświadczenie rodzica o ogólnym stanie zdrowotnym dziecka (wymagane)

* pola wymagane
do góry