Strona główna/Zajęcia/Zajęcia manga

Zajęcia manga

Deklaracja uczestnika zajęć FERIE 2022 - WARSZTATY MANGI organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Oleśnicy.
Termin zajęć - 7.02.2022, godz. 14.30-17.15
Miejsce: pracownia MOKiS, ul. Kochanowskiego 4.
Opłata: 50* zł/os. (*25 zł Oleśnicka Karta Dużej Rodziny)

Dane osobowe uczestnika zajęć/rodzica uczestnika zajęć

Oświadczenia związane z udziałem w zajęciach organizowanych przez MOKiS w Oleśnicy

Zobowiązanie do terminowego regulowania płatności za zajęcia (wymagane).

Informacje o Oleśnickiej Karcie Dużej Rodziny:

Zapoznanie się z Klauzulą informacyjną (wymagane)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wymagane)

Zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa sanitarnego związanymi z COVID-19 (wymagane)

Covid-19. Oświadczenie rodzica o ogólnym stanie zdrowotnym dziecka (wymagane)

* pola wymagane
do góry