Strona główna/Zajęcia/Zajęcia plastyczne - Marek W.

Zajęcia plastyczne - Marek W.

Deklaracja uczestnika zajęć FERIE 2022 - RECYKLINGOWE WARSZTATY PLASTYCZNE - GRUPA I organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Oleśnicy.
Termin zajęć: grupa I - 3 i 4.02.2022
Miejsce: Oleśnicki Dom Spotkań z Historią, ul. Bociania 11
Opłata: 30* zł/os. za 2 spotkania (*15 zł Oleśnicka Karta Dużej Rodziny)

Dane osobowe uczestnika zajęć/rodzica uczestnika zajęć

Oświadczenia związane z udziałem w zajęciach organizowanych przez MOKiS w Oleśnicy

Zobowiązanie do terminowego regulowania płatności za zajęcia (wymagane).

Informacje o Oleśnickiej Karcie Dużej Rodziny:

Zapoznanie się z Klauzulą informacyjną (wymagane)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wymagane)

Zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa sanitarnego związanymi z COVID-19 (wymagane)

Covid-19. Oświadczenie rodzica o ogólnym stanie zdrowotnym dziecka (wymagane)

* pola wymagane
do góry