Strona główna/Kontakt/Tłumacz języka migowego

Tłumacz języka migowego

Informacja dla osób uprawnionych

Informujemy, że od 1 kwietnia 2012 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017, poz. 1824 t.j.). Dotyczą one m. in. języka migowego oraz technik wspierania osób głuchych i głuchoniewidomych. Ustawa reguluje sposób komunikowania się osób głuchych i głuchoniewidomych z administracją.

Zgodnie z zapisami powyższej ustawy osoba uprawniona (głucha lub głuchoniewidoma) ma prawo do pośrednictwa tłumacza w kontakcie z urzędem lub instytucją.

Świadczenie to jest bezpłatne i przeznaczone dla osób uprawnionych będących osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1172 t.j.).

Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w naszej jednostce z pomocą tłumacza języka migowego - w oparciu o zapisy ww. ustawy - zobowiązane są do zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z minimum trzydniowym wyprzedzeniem oraz dokonania zgłoszenia w celu rezerwacji wizyty.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko osoby zainteresowanej,
 • propozycję terminu (nie krótszy niż 3 dni robocze),
 • krótkie określenie sprawy,
 • kontakt zwrotny, na który zostanie nadesłana informacja z potwierdzeniem spotkania.

Gdzie wysyłać informacje:

Zgłoszenie proszę:

 • wysłać na adres e-mail: sekretariat@mokis.info
  lub
 • wysłać na adres Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Oleśnicy, ul. J. Kochanowskiego 4, 56-400 Oleśnica (liczy się data dostarczenia korespondencji)
  lub
 • przekazać telefonicznie za pośrednictwem osoby trzeciej na numer telefonu 713142203

Wszystkie niezbędne dane kontaktowe podane są na podstronie kontakt w naszym serwisie internetowym.

Transkrypcja w PJM

Gdzie i co możesz załatwić w Miejskim Ośrodku Kultury i Sztuki w Oleśnicy

Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Oleśnicy mieści się w czterech budynkach.

Siedziba główna

Główna siedziba znajduje się w budynku przy ul. J. Kochanowskiego 4, gdzie swoje biuro ma Dyrektor instytucji, mieści się tu także sala widowiskowo-kinowa i pracownie: plastyczna i muzyczna, w której odbywają się zajęcia stałe dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Budynek jest częściowo dostępny dla osób niepełnosprawnych.

Biura znajdują się na pierwszym piętrze i są niedostępne dla osób niepełnosprawnych.

W budynku tym mieszczą się następujące działy:

 1. Dział Finansowo-Kadrowy, który prowadzi sprawy związane z:
  1. planowaniem, sprawozdawczością i analizą ekonomiczną planu,
  2. prowadzi księgowość
  3. i wszystkie sprawy kadrowo-płacowe.
 2. Dział Techniczno-Gospodarczy, który prowadzi sprawy związane z:
  1. administracją budynków,
  2. wynajmem pomieszczeń,
  3. zamówieniami publicznymi,
  4. nadzoruje obowiązki pracowników technicznych i gospodarczych obsługujących budynki MOKiS,
  5. prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej.
 3. Dział Animacji Kultury, Sztuki i Organizacji Imprez, który prowadzi sprawy związane z:
  1. tworzeniem oferty kulturalnej,
  2. inicjowaniem i organizowaniem wydarzeń, wystaw, zajęć stałych i cyklicznych, 
  3. prowadzeniem kina,
  4. sporządzaniem umów i rozliczaniem kosztów wydarzeń,
  5. współpracą z innymi podmiotami,
  6. promocją instytucji, lokalnych artystów i lokalnej historii,
  7. redagowaniem strony internetowej i profili społecznościowych instytucji „Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Oleśnicy”, „Galeria Brama Wrocławska”, „Kino MOKiS”,
  8. kontaktami z prasą.
 4. Specjalista ds. administracyjnych, który prowadzi sprawy wiązane z:
  1. rejestracją korespondencji,
  2. zakupami biurowymi,
  3. przyjmowaniem skarg i wniosków,
  4. obsługą sekretariatu,
  5. prowadzeniem archiwum instytucji.

Izba regionalna - Oleśnicki Dom Spotkań z Historią

Drugi budynek Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Oleśnicy mieści się przy ul. Bocianiej 11.

Tam swoją siedzibę ma Izba Regionalna - Oleśnicki Dom Spotkań z Historią, którego zadaniem jest:

 • popularyzacja lokalnej historii i dziedzictwa kulturalnego poprzez prowadzenie lekcji muzealnych,
 • organizowanie wystaw,
 • sprzedaż wydawnictw i artykułów promocyjnych związanych z miastem Oleśnica,
 • prowadzenie profilu społecznościowego „Oleśnicki Dom Spotkań z Historią”.

Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych  - winda umożliwia dostęp do ekspozycji na I piętrze.

Galeria Brama Wrocławska

Trzeci budynek Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Oleśnicy to zabytkowa Brama Wrocławska, która mieści się przy ul. Wrocławskiej i jest miejscem wystawienniczym.

Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Centrum Spotkań Organizacji Pozarządowych

Czwarty budynek Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Oleśnicy mieści się przy ul. Brzozowej 12 B.

Tam swoją siedzibę ma Centrum Spotkań Organizacji Pozarządowych, w którym znajduje się mała sala konferencyjna.

Budynek jest częśćiowo przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Opis w PJM

do góry