2001-2002 - Remont Galerii Brama Wrocławska

Remont Bramy Wrocławskiej trwał 2 lata i kosztował 670 tys. zł (570 tys. zł z budżetu Oleśnicy, 100 tys. zł od Polsko-Niemieckiej Fundacji Pojednanie). W trakcie remontu zabezpieczono mury, uzupełniając brakujące części. Wymieniono więźbę, dachówki, rynny, stropy na wszystkich kondygnacjach, schody, stolarkę drzwiową i okienną. Zrobiono odwodnienie i doprowadzono wszystkie instalacje.
Nadzór nad inwestycją sprawował prof. Mirosław Przyłęcki.

Fotografie autorstwa Piotra Spiegla pochodzą z Działu Dokumnetów Życia Społecznego Oleśnickiej Biblioteki Publicznej im. M. Reja.

do góry