Strona główna/Aktualności/Konkurs fotograficzny "NA NAJPIĘKNIEJSZY UŚMIECH (..)

Konkurs fotograficzny "NA NAJPIĘKNIEJSZY UŚMIECH MIESZKAŃCÓW OLEŚNICY"

11 Lipca 2023

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym "Na najpiękniejszy uśmiech mieszkańców Oleśnicy". Konkurs trwa od dnia 11.07.2023 roku do dnia 31.08.2023 roku.

 

Uśmiech

Terminy

 • Czas trwania konkursu: od dnia 11.07.2023 roku do dnia 31.08.2023 roku.
 • Komisja dokona rozstrzygnięcia konkursu w terminie do dnia 7.09.2023 roku.
 • Wyniki konkursu zostaną opublikowane w dniu 10.09.2023 roku podczas wydarzenia XXVI DNI EUROPY.

Cele konkursu

 • Wyłonienie najciekawszych fotografii ukazujących najpiękniejszy uśmiech mieszkańców Miasta i Gminy Oleśnica
 • Odkrywanie i rozpowszechnianie talentów fotograficznych uczestników
 • Zaszczepianie i rozwijanie pasji fotograficznej - pobudzenie aktywności twórczej uczestników
 • Rozwijanie umiejętności obserwacji świata wokół nas.

Uczestnicy

 • pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,
 • osoby niepełnoletnie - za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.

Warunki zgłaszania zdjęć

 1. Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu maksymalnie trzy zdjęcia.
 2. Uczestnik musi być autorem zdjęć zgłoszonych do konkursu oraz właścicielem majątkowych praw autorskich do tych zdjęć.
 3. Zgłoszenie zdjęć do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków niniejszego Regulaminu i oświadczeniem, że zdjęcia te zostały wykonane osobiście i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich innych podmiotów.
 4. Zdjęcia zgłoszone do konkursu powinny być:
  • zapisane w pliku, w formacie JPG, w orientacji poziomej lub pionowej, o wymiarach minimum: 1984 x 2835 px, rozdzielczość minimum 72 dpi;
  • technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym fotografie powstałe w rezultacie wyraźnej ingerencji graficznej będą odrzucane;
  • nawiązywać do tematu konkursu, ukazać najpiękniejszy uśmiech mieszkańców Miasta i Gminy Oleśnica.

Dopuszcza się:
    • konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii, nakładanie kolorowych filtrów itp.;
    • korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzenie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie);

Nie będą akceptowane prace:
    • z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki graficznej;
    • powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże i fotomontaże).

5. Zgłoszenie zdjęć do konkursu następuje poprzez przesłanie zdjęć w formie elektronicznej, na adres mailowy: w tytule maila należy wpisać „ Konkurs fotograficzny na najpiękniejszy uśmiech mieszkańców Oleśnicy” a w treści maila podać:

 • imię i nazwisko autora,
 • adres mailowy autora zdjęć i kontaktowy numer telefonu,
 • załącznik w postaci wypełnionego, podpisanego i zeskanowanego oświadczenia (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu).

 

 

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Regulaminy konkursów
pdf 2023-07-13 Regulamin Konkursu fotograficznego "Na najpiękniejszy uśmiech mieszkańców Oleśnicy.odt
ilość pobrań: 199
Regulamin Konkursu fotograficznego "Na najpiękniejszy uśmiech mieszkańców Oleśnicy.odt 77.59KB zobacz

Podobne wiadomości:

do góry