Strona główna/Aktualności/Konkurs literacki na legendę pt. "Skarb znaleziony w (..)

Konkurs literacki na legendę pt. "Skarb znaleziony w ogrodzie"

31 Marca 2015

Oleśnicki Dom Spotkań z Historią ogłasza konkurs literacki na legendę pt. Skarb znaleziony w ogrodzie. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów mogą składać swoje prace do 30 kwietnia. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Ogłoszenie wyników odbędzie się podczas tegorocznej Nocy Muzeów, 16 maja 2015 roku.

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie: Regulamin konkursu Skarb znaleziony w ogrodzie.

Konkurs na legendę


Regulamin konkursu „Skarb znaleziony w ogrodzie”

§ 1 Organizator

 1. Organizatorem konkursu jest Oleśnicka Biblioteka Publiczna im. Mikołaja Reja z siedzibą w Oleśnicy przy ul. Reja 10, reprezentowana przez Oleśnicki Dom Spotkań z Historią z siedzibą przy ulicy Bocianiej 11, zwany dalej Organizatorem.
 2. Informacje na temat konkursu można uzyskać w Oleśnickim Domu Spotkań z Historią, telefonicznie (71-716-52-23), mailowo (muzeum@muzeum.olesnica.pl) lub osobiście (Oleśnica, ul. Bociania 11).

§ 2 Cele konkursu

 1. Popularyzowanie i poznawanie historii, tradycji i kultury regionu.
 2. Budowanie poczucia tożsamości regionalnej.
 3. Kształtowanie umiejętności pisania i zachęcenie do prezentowania twórczości literackiej.
 4. Rozwijanie wyobraźni twórczej i wrażliwości literackiej.

§ 3 Zasady konkursu

 1. Konkurs „Skarb znaleziony w ogrodzie” realizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych oraz uczniowie gimnazjów.
 2. Przedmiotem konkursu jest autorska legenda dotycząca skarbu groszy praskich z Oleśnicy i okoliczności jego ukrycia. Prace literackie składane przez uczestników muszą być ich indywidualnym i samodzielnym utworem.
 3. Każdy uczestnik może złożyć maksymalnie jedną opowieść napisaną prozą, nieprzekraczającą trzech stron A4 (czcionka 12, Times New Roman, interlinia 1,5).
 4. Uczestnicy składają wydrukowane prace oraz wypełnioną kartę zgłoszeniową i oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych stanowiące załączniki nr 1 i 2 niniejszego regulaminu w kopertach opatrzonych imieniem i nazwiskiem oraz dopiskiem Konkurs „Skarb znaleziony w ogrodzie” w Oleśnickim Domu Spotkań z Historią.

§ 4 Terminy

 1. Termin składania prac upływa 30 kwietnia 2015 roku.
 2. O terminie rozstrzygnięcia konkursu nagrodzeni oraz wyróżnieni uczestnicy zostaną poinformowani indywidualnie.
 3. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi 16 maja 2015 roku o godzinie 18:30 podczas Nocy Muzeów odbywającej się w Oleśnickim Domu Spotkań z Historią.

§ 5 Komisja konkursowa

 1. Wyboru najciekawszych prac w każdej kategorii dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora.

§ 6 Kryteria oceniania prac

 1. Przy wyborze zwycięzców, komisja będzie kierowała się następującymi kryteriami:
 • zgodność pracy z tematem,
 • wartości artystyczne opowiadania,
 • poprawność stylistyczna i językowa,
 • regionalizm i nawiązanie do historii miasta,
 • ogólna estetyka pracy,
 • szczególne zalety opowiadania.

Podobne wiadomości:

do góry