Strona główna/Aktualności/Konkurs plastyczny "KARTKA WIELKANOCNA"

Konkurs plastyczny "KARTKA WIELKANOCNA"

4 Marca 2024

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym "KARTKA WIELKANOCNA". Gotowe prace trzeba dostarczyć do siedziby MOKiS do 25 marca 2024. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych. Ogłoszenie wyników nastąpi 27 marca 2024 r.

Plakat informacyjny

PRZEDMIOT KONKURSU

 • Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy konkursowej "KARTKA WIELKANOCNA" która swoim charakterem nawiązuje do Świąt Wielkanocnych.

CELE KONKURSU

 • Zachęcanie mieszkańców Oleśnicy do poznawania i pielęgnowania dziedzictwa kulturowego.
 • Rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej.
 • Popularyzacja kultury i tradycji regionalnej, narodowej i europejskiej wśród mieszkańców Oleśnicy.

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

 • Konkurs organizowany jest w dwóch grupach wiekowych:
  • GRUPA I: Szkoła podstawowa - klasy I - III
  • GRUPA II: Szkoła podstawowa - klasy IV - VIII
 • Konkurs jest otwarty dla wszystkich i jest wolny od opłat.
 • Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości.
 • Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie.

ZASADY ZGŁASZANIA PRAC DO KONKURSU

 •  Uczestnicy muszą zgłosić do konkursu prace własnego autorstwa, zgodne z tematem konkursu kartki wykonane dowolną płaską techniką, umożliwiające ekspozycję, w formacie A6, dowolna technika rysunkowa, malarska lub graficznej.
 • Praca musi zostać w całości stworzona przez autora – nie może zawierać fragmentów prac innych autorów.
 • Uczestnik ma prawo przedstawienia do oceny maksymalnie jedną pracę konkursową.
 • Oceniana będzie wartość artystyczna oraz umiejętność nawiązania do regionalnej, narodowej i europejskiej tradycji Świąt Wielkanocnych, zgodność z tematem, pomysłowość i estetyka wykonania.
 • W konkursie nie będą oceniane prace wykonane w technice komputerowej.
 • Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem kuriera, poczty, itd., do biura Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Oleśnicy, ul. Jana Kochanowskiego 4, 56-400 Oleśnica. Na kopercie należy wpisać – „KARTKA WIELKANOCNA”. W kopercie powinien znajdować się wypełniony i podpisany zał. nr 1 (w przypadku osoby niepełnoletniej załącznik wypełnia opiekun prawny), a także kartka z podanym imieniem, nazwiskiem uczestnika oraz nr telefonu kontaktowego.
 • Prace nie spełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone.

PRZEBIEG KONKURSU ORAZ ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

 • Prace konkursowe można składać do 25 marca 2024 r. włącznie (liczy się data faktycznego doręczenia przesyłki).
 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 27 marca 2024 r.i opublikowane na stronie internetowej Organizatora www.mokis.info i w mediach społecznościowych.
 • Prace będą oceniane przez komisję konkursową powołaną przez Organizatora.
 • Zwycięskie i wybrane przez jury prace zostaną umieszczone na wystawie pokonkursowej w Miejskim Ośrodku Kultury i Sztuki przy ul. Kochanowskiego 4, 56-400 Oleśnicy, a zdjęcia ww. prac zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora oraz na portalach społecznościowych.
 • Prace konkursowe należy odebrać w terminie od 12.04.2024 do 26.04.2024 r.. Jeżeli prace po wskazanym terminie nie zostaną odebrane przez uczestników konkursu, MOKiS zniszczy prace komisyjnie.

NAGRODY

 • Nagrodami dla najlepszych trzech autorów prac będą nagrody rzeczowe.
 • Organizator może przyznać nagrody dodatkowe.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Regulaminy konkursów
docx 2024-03-05 Regulamin konkursu - Kartka Wielkanocna
ilość pobrań: 60
Regulamin konkursu - Kartka Wielkanocna 12.1KB -

Podobne wiadomości:

do góry