Strona główna/Aktualności/Konkurs plastyczny "Świat przez pryzmat Beksińskiego"

Konkurs plastyczny "Świat przez pryzmat Beksińskiego"

12 Listopada 2020

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym "Świat przez pryzmat Beksińskiego", który jest wydarzeniem towarzyszącym naszej aktualnej wystawie w Galerii MOKiS "Zdzisław Beksiński - od fotografii do fotomontażu komputerowego".

Przedmiot konkursu

 • Przedmiotem konkursu są prace o charakterze fantastycznym, czerpiące inspirację ze świata obrazów Zdzisława Beksińskiego, nie jako materiał do bezpośredniej interpretacji, lecz kreacji z osobistym charakterem pracy.
 • Prace mogą być wykonane w technice malarstwa i rysunku w formacie: A3, B1, B2. Jeden uczestnik może przygotować na konkurs 1 lub 2 prace.
 • W konkursie może wziąć udział każdy bez względu na wiek.

Przebieg konkursu

Termin składania prac:

 • 15.12.2020 r.

Sposób złożenia pracy:

 • prace konkursowe należy złożyć w wymaganym terminie do MOKiS-u ul. Kochanowskiego 4, 56-400 Oleśnica
 • prace powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem, z dopiskiem „Świat przez pryzmat Beksińskiego - praca konkursowa"
 • do prac należy dołączyć wypełniony załącznik nr 1 Regulaminu - Zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Kryteria oceny:

 • wartość artystyczna wykonanej pracy
 • kreatywne podejście do tematu
 • indywidualny styl wykonanej pracy.

Ogłoszenie wyników

 • Wyniki zostaną ogłoszone w ciągu 7 dni od daty zakończenia przyjmowania prac konkursowych.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu przyjmowania prac.

Nagrody

Nagrodami dla zdobywców trzech pierwszych miejsc będą nagrody rzeczowe o wartości kolejno: 300 zł, 200 zł, 100 zł. Organizator może przyznać także nagrody dodatkowe.

Informacje o konkursie

Informacji szczegółowych na temat konkursu udziela koordynatorka: Dorota Tracz tel. 533-322-863.

plakat Beksiński konkurs

Podobne wiadomości:

do góry