Strona główna/Aktualności/Lekcje muzealne w Oleśnickim Domu Spotkań z Historią

Lekcje muzealne w Oleśnickim Domu Spotkań z Historią

2 Stycznia 2020

Oferta edukacyjna ODSzH skierowana jest do uczniów na wszystkich szczeblach edukacyjnych.

Poszczególne scenariusze mogą być modyfikowane i dostosowywane do wieku, możliwości i indywidulanych potrzeb nauczycieli i prowadzonych przez nich klas. Po wcześniejszym uzgodnieniu możliwe jest również zorganizowanie lekcji na temat zaproponowany przez nauczyciela.

Wszystkie zajęcia oparte są o materiał źródłowy ze zbiorów Oleśnickiego Domu Spotkań z Historią Izby Regionalnej MOKiS w Oleśnicy. Lekcje odbywają się w salach ODSzH w zabytkowym budynku przy ulicy Bocianiej 11 w Oleśnicy.

Koszt lekcji muzealnej wynosi 3 zł od ucznia za godzinę lekcyjną. Cena obejmuje zwiedzenie ODSzH.

Organizacja lekcji muzealnej możliwa jest po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym +48 530 614 622 bądź mailowym 

Dla szkół średnich lub kółek historycznych

Podstawy archiwistyki społecznej

Cel ogólny:

 • Zapoznanie uczniów z problematyką archiwistyki społecznej

Cele szczegółowe:

 • Uczniowie rozróżniają rodzaje archiwów
 • Uczniowie zapoznają się z pracą archiwisty społecznego
 • Uczniowie poznają schemat archiwum społecznego
 • Uczniowie poznają najważniejsze archiwa społeczne w Polsce

Formy i metody pracy:

 • Prezentacja multimedialna
 • Dyskusja, burza mózgów
 • Praca z materiałem źródłowym – ćwiczenia

Historia mówiona – pozyskiwanie i opracowanie nagrań

Cel ogólny:

 • Zapoznanie uczniów z metodą narracyjno-biograficzną w poznawaniu historii

Cele szczegółowe:

 • Uczniowie poznają czym jest historia mówiona
 • Zapoznanie uczniów z aspektami etycznymi i prawnymi metody
 • Uczniowie poznają kwestie związane z nagrywaniem, archiwizacją i opracowaniem wywiadów

Formy i metody pracy:

 • Prezentacja multimedialna
 • Dyskusja, burza mózgów
 • Praca z materiałem źródłowym - ćwiczenia

Dla uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych i szkół średnich:

Lokacja miasta

Cel ogólny:

 • Zapoznanie uczniów z historią lokacji miasta

Cele szczegółowe:

 • Uczniowie poznają najdawniejsze dzieje Oleśnicy
 • Uczniowie poznają treść aktu lokacji
 • Uczniowie dowiadują się czym jest dyplomatyka i poznają budowę dokumentu

Formy i metody pracy:

 • Prezentacja multimedialna
 • Praca warsztatowa z tekstem źródłowym

Lekcje przygotowane w oparciu o scenariusze pochodzące z publikacji "Nasze miejsce. Inspirator do pracy z lokalnością: Biografie przedmiotów".

Dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych

Archiwa domowe

Cel ogólny:

 • Uczniowie dowiadują się, że historia miejscowości „składa się” z historii jej mieszkańców

Cele szczegółowe:

 • Uczniowie poznają rodzaje źródeł historycznych
 • Uczniowie dowiadują się, skąd po zakończeniu II wojny światowej przyjechali do Oleśnicy współcześni mieszkańcy
 • Uczniowie uświadamiają sobie rolę pamiątek rodzinnych i wspomnień osób starszych w poznawaniu historii

Formy i metody pracy:

 • Prezentacja
 • Praca warsztatowa z mapą

Lekcje przygotowane w oparciu o scenariusze pochodzące z publikacji "Nasze miejsce. Inspirator do pracy z lokalnością: Źródła z pudła i  Lokalne legendy".

Dla uczniów klas I-III szkół podstawowych

Pocztówki

Cel ogólny:

 • Uczniowie poznają kolekcję oleśnickich pocztówek z przełomy XIX i XX wieku

Cele szczegółowe:

 • Uczniowie poznają historię kartki pocztowej i rodzaje pocztówek i techniki wykonania
 • Uczniowie poznają najczęściej występujące na pocztówkach oleśnickich motywy
 • Uczniowie dowiadują się czym jest filokartystyka

Formy i metody pracy:

 • Prezentacja multimedialna
 • Praca z materiałem źródłowym
 • Indywidualna praca plastyczna

Lekcje przygotowane w oparciu o scenariusze pochodzące z publikacji "Nasze miejsce. Inspirator do pracy z lokalnością: Mapa okolicy i Przewodnik po miejscach nieoczywistych".

lekcje muzealne dla szkół - program

Podobne wiadomości:

do góry