Strona główna/O Nas/MOKIS w Oleśnicy

MOKIS w Oleśnicy

Zgodnie z Uchwałą nr VII/71/2019 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału samorządowej instytucji kultury – Biblioteki i Forum Kultury w Oleśnicy, od 01.07.2019 r. funkcjonuje samorządowa instytucja kultury „Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Oleśnicy”, która została wpisana do Rejestru Instytucji Kultury Miasta Oleśnicy. Główna siedziba Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki mieści się w Oleśnicy przy ul. J. Kochanowskiego 4.

Przedmiotem działania Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki jest w szczególności kontynuacja działalności w zakresie organizowania, prowadzenia i promowania działalności kulturalnej oraz sztuki.

Podstawą działalności Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Oleśnicy jest statut będący załącznikiem nr 1 do uchwały nr VII/71/2019 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Oleśnicy to samorządowa instytucja kultury, której misją jest upowszechnianie kultury i sztuki, kształtowanie wzorów życia kulturalnego oraz przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

zdjęcie budynku głównego MOKiS

Powyższe cele MOKiS realizuje w szczególności poprzez:

 1. Rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych i intelektualnych oraz tworzenie warunków zaspokajania tych potrzeb wśród społeczności lokalnej;
 2. Wspieranie inicjatyw kulturalnych wśród społeczności lokalnej poprzez ich merytoryczne i organizacyjne wsparcie;
 3. Realizowanie i promowanie wszelkich form sztuki, zwłaszcza w kontekście ich dostępności dla mieszkańców Oleśnicy;
 4. Upowszechnianie wszelkich form spędzania wolnego czasu, z akcentowaniem kulturalnych ich przejawów;
 5. Tworzenie oraz eksploatację bazy kulturalnej w oparciu o potrzeby społeczności lokalnej;
 6. Organizowanie i współorganizowanie imprez kulturalnych, artystycznych i rozrywkowych w formie koncertów, spektakli, widowisk, projekcji kinowych, prelekcji, wystaw, festiwali, przeglądów, spotkań autorskich, wieczorów poetyckich itp.;
 7. Animowanie i realizację działań kulturalnych i rozwojowych poprzez organizowanie pracowni, kółek zainteresowań, twórczych kursów, warsztatów, przeprowadzanie konkursów o charakterze artystycznym;
 8. Wychowanie przez sztukę i propagowanie wartości estetycznych;
 9. Upowszechnianie wiedzy o historii i współczesności miasta Oleśnicy, historycznej ziemi oleśnickiej oraz gromadzenie i udostępnianie zbiorów od czasów najdawniejszych do czasów współczesnych w prowadzonej izbie regionalnej;
 10. Prowadzenie działalności informacyjno-wydawniczej;
 11. Prowadzenie kina;
 12. Promowanie w ramach prowadzonej przez siebie działalności miasta Oleśnicy.
Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki
pdf 2020-04-06 Statut MOKiS w Oleśnicy
ilość pobrań: 726
Statut MOKiS w Oleśnicy 274.55KB zobacz
do góry