Strona główna/Aktualności/KONKURS PALMA WIELKANOCNA - WRĘCZENIE NAGRÓD

KONKURS PALMA WIELKANOCNA - WRĘCZENIE NAGRÓD

17 Marca 2023

Zapraszamy do udziału w konkursie PALMA WIELKANOCNA. Gotowe prace trzeba dostarczyć do siedziby MOKiS do 31 marca 2023. Wręczenie nagród odbędzie się 05.04.2023 o godz.15.30 w Miejskim Ośrodku Kultury i Sztuki w Oleśnicy.

 

palma konkurs

 

Przedmiot konkursu

 • Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy konkursowej - PALMY WIELKANOCNEJ, która swoim charakterem nawiązuje do Świąt Wielkanocnych. 

   

Cele konkursu

 • Zachęcanie mieszkańców Oleśnicy do poznawania i pielęgnowania dziedzictwa kulturowego.
 • Doskonalenie umiejętności artystycznych.
 • Popularyzacja kultury i tradycji regionalnej, narodowej i europejskiej wśród mieszkańców Oleśnicy.

Warunki udziału w konkursie

 • Konkurs jest otwarty dla wszystkich i jest wolny od opłat.
 • Konkurs organizowany jest w czterech grupach wiekowych:

GRUPA I: Szkoła podstawowa - klasy I - III

GRUPA II: Szkoła podstawowa - klasy IV - VI

GRUPA III: Szkoła podstawowa  - klasy VII-VIII

GRUPA IV: Szkoły ponadpodstawowe i Dorośli

 • Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości.
 • Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie.

Zasady zgłaszania prac

 • Uczestnicy muszą zgłosić do konkursu prace własnego autorstwa, zgodne z tematem konkursu wykonane w dowolnej technice i na dowolnym materiale (papier, drewno, styropian, itd.).
 • Praca musi zostać w całości stworzona przez autora - nie może zawierać fragmentów prac innych autorów.
 • Uczestnik ma prawo przedstawienia do oceny maksymalnie jedną pracę konkursową.
 • Oceniana będzie wartość artystyczna oraz umiejętność nawiązania do regionalnej, narodowej i europejskiej tradycji Świąt Wielkanocnych.
 • Maksymalna wysokość i szerokość pracy - 200 cm.
 • Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem kuriera, poczty, itd., do biura Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Oleśnicy, ul. Jana Kochanowskiego 4, 56-400 Oleśnica. Do każdej pracy powinien być dołączony załącznik w postaci zaklejonej koperty, zawierającej wewnątrz wypełniony i podpisany zał. nr 1 (w przypadku osoby niepełnoletniej załącznik wypełnia opiekun prawny), a także kartka z podanym imieniem, nazwiskiem uczestnika oraz nr telefonu kontaktowego. Na kopercie należy umieścić wyłącznie informację dotyczącą kategorii wiekowej oraz hasło lub symbol, którym oznaczona będzie również praca konkursowa (należy przytwierdzić do jajka symbol taki jak na kopercie).
 • Prace nie spełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone.

 Przebieg konkursu

 • na prace konkursowe czekamy do 31.03.2023
 • prace będą oceniane przez komisję konkursową powołaną przez organizatorów
 • wyniki zostaną ogłoszone 05.04.2023
 • zwycięskie i wybrane przez jury prace zostaną umieszczone na wystawie pokonkursowej w Miejskim Ośrodku Kultury i Sztuki przy ul. Kochanowskiego 4, 56-400 Oleśnicy, a zdjęcia ww. prac zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora oraz na portalach społecznościowych.

Nagrody

 • nagrodami dla najlepszych trzech autorów prac  będą nagrody rzeczowe o wartości kolejno: 150 zł, 100 zł, 75 zł
 • organizator może przyznać nagrody dodatkowe

 

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Regulaminy konkursów
pdf 2023-03-17 REGULAMIN KONKURSU PALMA WIELKANOCNA.pdf
ilość pobrań: 296
REGULAMIN KONKURSU PALMA WIELKANOCNA.pdf 126.83KB zobacz

Podobne wiadomości:

do góry