Strona główna/Aktualności/Konkurs plastyczny "Ozdoba świąteczna"

Konkurs plastyczny "Ozdoba świąteczna"

9 Października 2023

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym "OZDOBA ŚWIĄTECZNA". Gotowe prace trzeba dostarczyć do siedziby MOKiS do 29 listopada 2023. Wręczenie nagród nastąpi 3 grudnia 2023 r. podczas Świątecznego Kiermaszu Rękodzieła w Miejskim Ośrodku Kultury i Sztuki w Oleśnicy.

Plakat informacyjny

PRZEDMIOT KONKURSU

 • Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy konkursowej OZDOBY ŚWIĄTECZNEJ, która swoim charakterem nawiązuje do Świąt Bożego Narodzenia.

CELE KONKURSU

 • Zachęcanie mieszkańców Oleśnicy do poznawania i pielęgnowania dziedzictwa kulturowego.
 • Doskonalenie umiejętności artystycznych.
 • Popularyzacja kultury i tradycji regionalnej, narodowej i europejskiej wśród mieszkańców Oleśnicy.

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

 • Konkurs organizowany jest w czterech grupach wiekowych:
  • GRUPA I: Szkoła podstawowa - klasy I - III
  • GRUPA II: Szkoła podstawowa - klasy IV - VIII
  • GRUPA IV: Szkoły ponadpodstawowe i Dorośli
 • Konkurs jest otwarty dla wszystkich i jest wolny od opłat.
 • Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości.
 • Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie.

ZASADY ZGŁASZANIA PRAC DO KONKURSU

 • Uczestnicy muszą zgłosić do konkursu prace własnego autorstwa, zgodne z tematem konkursu wykonane w dowolnej technice i na dowolnym materiale (papier, drewno, styropian, masa solna, itd.).
 •  Praca musi zostać w całości stworzona przez autora - nie może zawierać fragmentów prac innych autorów.
 • Uczestnik ma prawo przedstawienia do oceny maksymalnie jedną pracę konkursową.
 • Oceniana będzie wartość artystyczna oraz umiejętność nawiązania do regionalnej, narodowej i europejskiej tradycji Świąt Bożego Narodzenia.
 • Maksymalna wysokość i szerokość pracy - 20 cm.
 • Praca konkursowa musi mieć element umożliwiający zawieszenie na choince.
 • Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem kuriera, poczty, itd., do biura Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Oleśnicy, ul. Jana Kochanowskiego 4, 56-400 Oleśnica. Na kopercie należy wpisać - KONKURS ,,OZDOBA ŚWIĄTECZNA”. W kopercie powinien znajdować się wypełniony i podpisany zał. nr 1 (w przypadku osoby niepełnoletniej załącznik wypełnia opiekun prawny), a także kartka z podanym imieniem, nazwiskiem uczestnika oraz nr telefonu kontaktowego.
 • Prace nie spełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone.

PRZEBIEG KONKURSU ORAZ ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

 • Prace konkursowe można składać do 29 listopada 2023 r. włącznie (liczy się data faktycznego doręczenia przesyłki).
 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 30 listopada 2023 r. i opublikowane na stronie internetowej Organizatora www.mokis.info i w mediach społecznościowych.
 • Wręczenie nagród nastąpi 3 grudnia 2023 r. podczas Świątecznego Kiermaszu Rękodzieła.
 • Prace będą oceniane przez komisję konkursową powołaną przez Organizatora.
 • Zwycięskie i wybrane przez jury prace zostaną umieszczone na wystawie pokonkursowej w Miejskim Ośrodku Kultury i Sztuki przy ul. Kochanowskiego 4, 56-400 Oleśnicy, a zdjęcia ww. prac zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora oraz na portalach społecznościowych.
 • Prace konkursowe należy odebrać w terminie od 02.02.2024 do 09.02.2024. Jeżeli prace po wskazanym terminie nie zostaną odebrane przez uczestników konkursu, MOKiS zniszczy prace komisyjnie.

NAGRODY

 • Nagrodami dla najlepszych trzech autorów prac będą nagrody rzeczowe o wartości kolejno: 150 zł, 100 zł, 75 zł.
 • Organizator może przyznać nagrody dodatkowe.

 

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Regulaminy konkursów
docx 2023-10-09 Regulamin konkursu - Ozdoba Świąteczna
ilość pobrań: 149
Regulamin konkursu - Ozdoba Świąteczna 11.47KB -

Podobne wiadomości:

do góry