Strona główna/Aktualności/Wyniki konkursu fotograficznego ,,OLEŚNICA MIASTEM RÓŻ"

Wyniki konkursu fotograficznego ,,OLEŚNICA MIASTEM RÓŻ"

29 Sierpnia 2022

Wyniki konkursu 

Jury konkursowe:

W konkursie wzięło udział 18 osób.

Nagrody otrzymują:

 • 1. miejsce i nagroda w wysokości 500 zł - Katarzyna Kotlińska
 • 2. miejsce i nagroda w wysokości 300 zł - Grzegorz Pietrzak
 • 3. miejsce i nagroda w wysokości 200 zł - Krzysztof Staszewski

Wyróżnienia specjalne:

 • Tatiana Chumachenko
 • Igor Lamentowicz

Fotografie prezentowane będą podczas XXV Dni Europy 17-18 września 2022 r. na dziedzińcu Ratusza.

Wyniki konkursu fotograficznego "Oleśnica miastem róż"

Jury konkursowe w składzie: Kamila Celary, Igers Oleśnica, Agata Szpiłyk i Marek Wałęga wybrało zwycięzców konkursu fotograficznego i wyróżniło 2 osoby. 

 • 1. miejsce i nagroda w wysokości 500 zł - Katarzyna Kotlińska
 • 2. miejsce i nagroda w wysokości 300 zł - Grzegorz Pietrzak
 • 3. miejsce i nagroda w wysokości 200 zł - Krzysztof Staszewski

Wyróżnienia specjalne:

 • Tatiana Chumachenko
 • Igor Lamentowicz

 

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym "Oleśnica Miastem Róż". Konkurs trwa od dnia 21.06.2022 roku do dnia 20.08.2022 roku.

plakat konkurs foto

Terminy

 • Czas trwania konkursu: od dnia 21.06.2022 roku do dnia 20.08.2022 roku.
 • Komisja dokona rozstrzygnięcia konkursu w terminie do dnia 26.08.2022 roku.
 • Wyniki konkursu zostaną opublikowane w dniu 29.08.2022 roku poprzez zamieszczenie informacji na FB MOKiS oraz na stronie internetowej mokis.info.

Cele konkursu

 • wyłonienie najciekawszych zdjęć przedstawiających różę w przestrzeni publicznej
 • odkrywanie i rozpowszechnianie talentów fotograficznych uczestników
 • ukazanie uroków zakątków miejskich, walorów miasta, a następnie promowanie tych miejsc w przestrzeni medialnej.

Uczestnicy

 • pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,
 • osoby niepełnoletnie - za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.

Warunki zgłaszania zdjęć

 1. Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu maksymalnie cztery zdjęcia.
 2. Uczestnik musi być autorem zdjęć zgłoszonych do konkursu oraz właścicielem majątkowych praw autorskich do tych zdjęć.
 3. Zgłoszenie zdjęć do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków niniejszego Regulaminu i oświadczeniem, że zdjęcia te zostały wykonane osobiście i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich innych podmiotów.
 4. Zdjęcia zgłoszone do konkursu powinny być:
  • zapisane w pliku, w formacie JPG, w orientacji poziomej lub pionowej, o wymiarach minimum: 1920 x 1080,
  • nawiązywać do tematu konkursu, przedstawiać róże oraz architekturę Oleśnicy, ukazywać piękno skwerków różanych w przestrzeni miejskiej.
 5. Zgłoszenie zdjęć do konkursu następuje poprzez przesłanie zdjęć w formie elektronicznej, na adres mailowy: w tytule maila należy wpisać „Konkurs fotograficzny - Oleśnica miastem róż” a w treści maila podać:
  • imię i nazwisko autora,
  • adres mailowy autora zdjęć i kontaktowy numer telefonu,
  • załącznik w postaci wypełnionego, podpisanego i zeskanowanego oświadczenia (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu).

Kryteria oceny zdjęć

 • zgodność z tematem konkursu,
 • oryginalność,
 • estetyka

Nagrody

Autorom najlepszych zdjęć Organizator przyzna nagrody finansowe w wysokości:

 • 500,00 zł brutto - za I miejsce,
 • 300,00 zł brutto - za II miejsce,
 • 200,00 zł brutto - za III miejsce.

Podobne wiadomości:

do góry