Akademia Wyobraźni - Paweł Pawlik

Akademia Wyobraźni

Od kilkunastu lat Stowarzyszenie Akademia Wyobraźni współorganizuje w Oleśnicy Międzynarodowy Festiwal Wędrownych Teatrów Lalkowych SKWEREK, który co roku w wakacje gości na różnych skwerkach i parkach naszego miasta.

Teatr Akademia Wyobraźni powstał we Wrocławiu i działa już od ponad dwudziestu lat, produkując spektakle teatralne - głównie lalkowe lub plenerowe (teatr uliczny), a także prowadząc działania z zakresu edukacji kulturalnej i animacji społeczno-kulturalnej. Teatr działa w ramach stowarzyszenia „Akademia Wyobraźni” - Program Działań Teatralnych.

logo Akademii WyobraźniPoczątkowo zespół teatru prowadził ożywioną działalność na wrocławskich podwórkach zagrożonych społeczną marginalizacją oraz w miasteczkach i wioskach, w których teatr widziany jest bardzo rzadko lub wcale. Prowadzili także „laboratorium teatralne” - czyli projekty badawcze z zakresu antropologii kulturowej i nowoczesnych technik teatralnych, współpracując m. in. z Ośrodkiem Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Wydziałem Lalkarskim wrocławskiej filii Akademii Teatralnej.

Swoje doświadczenia i poszukiwania realizowali w formie warsztatów i lekcji teatralnych, spektakli, a także wymiany kulturalnej z Niemcami, Francuzami, Hiszpanami, Portugalczykami, Ukraińcami, Bośniakami i Czechami.

Od ponad dziesięciu lat współpracują żywo z teatrami z Czech, badając techniki lalkarskie i formy teatru obecne w przebogatej tradycji naszych południowych starszych braci. Te badania były już dwukrotnie dofinansowane przez Ministra Kultury.

Obecnie działalność Stowarzyszenia skupia się na prowadzeniu nieinstytucjonalnych teatrów lalkowych w Lądku-Zdroju i Krakowie. Produkując spektakle lalkowe dla rodzin, badają bogatą i coraz bardziej zapoznaną tradycję teatru lalkowego, a także antropologiczne i psychologiczne aspekty baśni.

Posiadają także rekonstrukcję dawnej, wędrownej sceny pacynkowej, marionetkowy teatr typu czeskiego, bogaty zestaw lalek stolikowych, plenerowych i innych, a ich spektakle oparte są na najlepszych opracowaniach arcydzieł kultury ludowej i tradycyjnej.

Twórcy

Paweł Pawlik - fot. M. ZawalPaweł Pawlik

jest twórcą wszechstronnym, bowiem jego drodze twórczej przyświeca idea „człowieka teatru” wielkiego reformatora teatru Gordona Craiga.

Tworzy na polu reżyserii, aktorstwa, scenografii, budowy i konstrukcji lalek, muzyki i dramaturgii. Jest także animatorem kultury, pedagogiem i menedżerem.

Jest absolwentem wrocławskiego kulturoznawstwa, pedagogiki artystycznej na poznańskiej ASP, a także reżyserii teatru dzieci i młodzieży we wrocławskiej filii Akademii Teatralnej. Studiował także reżyserię teatru lalkowego i uczestniczył w licznych warsztatach i stażach, z których za najważniejsze uważa: „Ciało i głos” Zygmunta Molika, staż prowadzony przez Grzegorza Brala, kurs mistrzowski Josefa Krofty, kursy scenografii Michała Jędrzejewskiego i lekcje reżyserii Anny Proszkowskiej i Aleksandra Maksymiaka.

Obecnie realizuje poszukiwania twórcze i produkcje teatralne w ramach projektu „najmniejszy teatr świata”, w ramach którego stara się ocalić od zapomnienia tradycyjne, historyczne formy teatru lalkowego, nadając im nowoczesny kontekst i wychodząc naprzeciw współczesnemu odbiorcy: dzieciom, poznających dopiero kanony naszej kultury i ich przewodnikom - rodzicom, dziadkom i opiekunom.

Więcej

Strona Pawła Pawlika

do góry