Turniej Gmin "Kolorowe Wsie"

Turniej Gmin "Kolorowe Wsie"

Pierwszy Turniej Gmin "Kolorowe Wsie" odbył się w 1973 roku i stał się cykliczną imprezą znaną powszechnie w całym rejonie.

Na początku wydarzenie miało zasięg gminny, w kolejnych latach objęło powiat i rejon.

W latach 70. była to bardzo znana impreza zarówno w mieście, gdzie na placu Cieszyńskiego odbywał się etap rejonowy Turnieju, jak i w całym rejonie.

Do udziału w turnieju były zaangażowane różne organizacje: Koła Gospodyń Wiejskich, koła młodzieży ZSMP, Ochotnicze Straże Pożarne, szkoły i zakłady pracy.

Pomysł na wydarzenie został nagrodzony. W 1976 roku Oleśnicki Ośrodek Kultury otrzymał medal na V Ogólnopolskiej Giełdy Programowej Klubów i Domów Kultury w Krakowie 5-7 listopada 1976.

Wiersz "Kolorowe Wsie"

Wiersz "Kolorowe Wsie" autorstwa Magdaleny Piórek i Aleksandra Grotowskiego - pracowników ówczesnego Powiatowego Ośrodka Kultury (potem Oleśnickiego Ośrodka Kultury).

Wiersz Kolorowe Wsie 1Wiersz Kolorowe Wsie 2Wiersz Kolorowe Wsie 3Wiersz Kolorowe Wsie 4Wiersz Kolorowe Wsie 5Wiersz Kolorowe Wsie 6Wiersz Kolorowe Wsie 7

Turniej w latach 80.

W latach 80. Turniej "Kolorowe Wsie" odbywał się także na poziomie wojewódzkim, o czym świadczy program wydarzenia z 1980 roku.

Program Wojewódzkiego Turnieju Gmin Kolorowe Wsie, Oława 21.09.1980 (2)

Program Wojewódzkiego Turnieju Gmin Kolorowe Wsie, Oława 21.09.1980 (2)Program Wojewódzkiego Turnieju Gmin Kolorowe Wsie, Oława 21.09.1980

Informacje o wydarzeniu

Głównym celem imprezy była aktywizacja społeczno-kulturalna i ożywienie amatorskiej działalności artystycznej wśród mieszkańców Oleśnicy i rejonu.

W turniejach brały udział gminy z terenu rejonu oleśnickiego: Bierutów - Długołęka - Dobroszyce - Twardogóra - Oleśnica.

Turniej odbywał się w trzech etapach:

 • I etap - eliminacje do turnieju gminnego poszczególnych wsi (marzec-kwiecień)
 • II etap - turnieje gminne "Kolorowe Wsie" - wsie rywalizowały o puchar Naczelnika Gminy (maj)
 • III etap - turniej rejonowy - reprezentanci wsi prezentowali dorobek artystyczny i rywalizowali o puchar dyrektora Oleśnickiego Ośrodka Kultury (czerwiec)

Kolorowe Wsie - zdjęcie z kroniki OOK z 1975 rokuTurniej rejonowy "Kolorowych Wsi" - plac Cieszyńskiego, zdjęcie z kroniki OOK z 1975 roku, autor zdjęcia nieznany

Konkurencje turniejowe - ciekawostki

W ramach turnieju odbywały się konkurencje stałe i dowolne:

Konkurencje stałe

 • konkurs na najładniej udekorowany kolorowy korowód lub wóz 
 • konkursy plastyczne (rzeźba w drewnie lipowym, malowanie temperami motywów ludowych, wycinanka ludowa, wykonanie kukiełki, malowanie pisanek czy też malowanie na szkle)
 • popisy kulinarne Kół Gospodyń Wiejskich
 • konkurs przyśpiewek ludowych
 • pokaz fragmentu ludowego obrzędu (szopka ludowa, dożynki, powitanie wiosny, dyngus, wesele, sobótki itp.)
 • pokaz mody karnawałowej
 • wystawa i kiermasz sztuki ludowej (malarstwo, rzeźba, haft, koronki, stroje ludowe, sprzęty godpodarstwa ludowego)
 • konkurs rolniczy nawiazujący do tradycji ludowej (młocka cepami, mielenie zboża w żarnach, ubijanie masła, przędzenie nici na kołowrotku itp.)
 • quiz folklorystyczny
 • konkurs par tanecznych (polka dla starszych, taniec młodzieżowy dla młodych)

Konkurencje dowolne

 • występy szkolnych i harcerskich amatorskich zespołów artystycznych
 • występy amatorskich zespołów ludowych
 • "najlepszy bajarz" - opowiadanie przez 5 minut bajki przy jednoczesnym użyciu prostych rekwizytów lub opowiadanie bajki przy użyciu 10 zdań
 • konkurs dla sołtysów - sołtysi opowiadali o swoich wsiach dopóty, dopóki największy siłacz ze wsi trzymał koło od wozu nad głową na wyprostowanych rękach
 • "eliminacje artystyczne" - spontaniczne tworzenie orkiestry wykonującej nowoczesną muzykę, uczestnicy dysponując instrumentami w postaci grzebienia, szklanki, pokrywki do garnków itp. prezentowali swoje umiejętności muzyczne

Wydarzenia towarzyszące

W trakcie turnieju odbywało się także wiele wydarzeń towarzyszących, takich jak kiermasze książki i reprodukcji, plenery fotograficzne i plastyczne czy zabawy taneczne.

Kolorowe Wsie - 1985 r.

Turniej rejonowy "Kolorowych Wsi", plac Cieszyńskiego, 16.06.1985 r., autor zdjęcia nieznany

Ważne kwestie organizacyjne

Do ważnych kwestii organizacyjnych należało zatrudnienie charyzmatycznej osoby prowadzącej konkurencje, dbałość o oświetlenie i nagłośnienie imprezy.

Istotnym punktem turnieju rejonowego, który organizowany był w Oleśnicy przez Oleśnicki Ośrodek Kultury było przygotowanie sceny w centralnym miejscu placu Cieszyńskiego.

Wokół sceny aranżowano przestrzeń na wystawy i kiermasze sztuki, ozdabiając miejską przestrzeń elementami sztuki ludowej.

Rejonowy Turniej Gmin Kolorowe Wsie, 21.06.1987

Źródło informacji

Informacje i zdjęcia o historii Turnieju Gmin "Kolorowe Wsie" pochodzą z Działu Dokumentów Życia Społecznego Oleśnickiej Biblioteki Publicznej im. M. Reja:

 • Turniej Gmin Kolorowe Wsie. Program nagrodzony Medalem V Ogólnopolskiej Giełdy Programowej Klubów i Domów Kultury w Krakowie 5-7 listopada 1976, red. Czesław Stasiewicz, Wrocław 1977.
 • zdjęcia z kroniki Oleśnickiego Ośrodka Kultury z 1975 i 1976 roku
do góry