Strona główna/Nasza działalność/Oleśnicka Biblioteka Cyfrowa

Oleśnicka Biblioteka Cyfrowa

Oleśnicka Biblioteka Cyfrowa

 

Oleśnicka Biblioteka Cyfrowa (OBC) powstała w roku 2014 w efekcie realizacji miejskiego przedsięwzięcia, którego celem było utworzenie regionalnej izby - Oleśnicki Dom Spotkań z Historią.

Pierwsze cyfrowe materiały w OBC zostały udostępnione dzięki unijnemu projektowi pt.: „Tworzenie i upowszechnianie baz danych na potrzeby miejskiej placówki wystawienniczej w Oleśnicy” (2007-2013).

Biblioteka Cyfrowa funkcjonuje w ramach działalności Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Oleśnicy.

Celem OBC jest zachowanie i popularyzacja w Internecie dziedzictwa kulturowego Oleśnicy oraz jej regionu w historycznych oraz współczesnych granicach.

OBC umożliwia dostęp do cyfrowych kopii cennych materiałów ze zbiorów instytucji, jak również z kolekcji osób prywatnych. Biblioteka wspiera działalność naukową, dydaktyczną, edukacyjną i hobbystyczną, bo powstała ze względu na potrzeby mieszkańców oraz turystów. Materiały historyczne są uzupełniane współczesnymi publikacjami w celu upowszechnienia w dostępnej i atrakcyjnej formie wiedzy o naszym mieście i regionie. OBC jest dostępna 24/7.

Głównymi partnerami OBC są: Urząd Miasta w Oleśnicy, Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu.

OBC jest włączona w krajową sieć bibliotek cyfrowych (Federacja Bibliotek Cyfrowych), a jej materiały są widoczne w Europeanie; wykorzystuje się oprogramowanie dLibra - opracowane i rozwijane przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe.

do góry