Renata Marzec

Jest absolwentką Akademii Muzycznej w im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Studia ukończyła w 1990 roku w klasie wiolonczeli prof. Romana Sucheckiego.

Renata Marzec - Fotografie pochodzą ze zbiorów Oleśnickiej Biblioteki Publicznej im. Mikołaja Reja - Działu Dokumentów Życia Społecznego - Pracownia Regionalna.

Pracę zawodową związała przede wszystkim ze swoją macierzystą uczelnią, w której jako profesor doktor habilitowany prowadzi klasę wiolonczeli oraz akademickie zespoły kameralne. Jej działalność koncertowa obejmuje kilkuletnią współpracę z Orkiestrą Kameralną Capella Bydgostiensis (lata 1993-1996) oraz regularne recitale solowe w kraju i za granicą.

Swoje zainteresowania kameralistyką rozwijała koncertując w trio fortepianowym z Katarzyną Cąbrowską i Magdaleną Swatowską oraz w trio barokowym z Urszulą Bartkiewicz i Andrzejem Łęgowskim. Współpracowała również m.in. z Jadwigą Kaliszewską, Radosławem Marcem, Lechem Bałabanem, Marcinem Sikorskim oraz Janem Paruzelem. Swoją działalność koncertową poszerza również o muzykę jazzową, koncertując m.in. z Januszem Stroblem, Włodzimierzem Nahornym i Piotrem Biskupskim.

Od 1994 roku prowadzi klasę wiolonczeli w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Inowrocławiu. W 1997 roku otrzymała Indywidualną Nagrodę Rektora II st. oraz dwukrotnie w latach 2000 i 2001 nagrodę Dyrektora PSM I i II st. w Inowrocławiu. Renata Marzec uczestniczyła wielokrotnie w pracach Jury podczas przesłuchań i konkursów wiolonczelowych, gitarowych i zespołów kameralnych. Prowadzi społeczną działalność na rzecz Inowrocławskiego Towarzystwa Muzycznego "Pro Arte“. Koncertowała z Orkiestrą Symfoniczną działającą przy ITM "Pro Arte".

W latach 1999-2002 pełniła funkcję prodziekana, następnie dziekana (2002-2008), od 2008 r. ponownie pełni funkcję prodziekana Wydziału Instrumentalnego w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

do góry