Oleśnickie Memory 2018

logo projektu

Projekt Oleśnickie Memory został zrealizowany w 2018 roku przez Fundację Ważka i Oleśnicki Dom Spotkań z Historią - izbę regionalną (aktualnie zarządzaną przez MOKiS w Oleśnicy).

Cel projektu

Celem projektu było zwrócenie uwagi mieszkańców Oleśnicy na mniej oczywiste obiekty zabytkowe znajdujące się w ich otoczeniu. Pokazanie, że zabytki to nierozerwalna część tkanki miejskiej – budynki użyteczności publicznej, kamienice, cmentarze, obiekty związane z przemysłem, które zlokalizowane są nie tylko w ścisłym, otoczonym piętnastowiecznymi murami, centrum.

Działania

W ramach projektu przeprowadzone zostały warsztaty o oleśnickich zabytkach z młodzieżą z II LO w Oleśnicy.

We wrześniu zorganizowane zostały dwa spacery po Oleśnicy - pierwszy po hali tendrowej ZNTK, drugi szlakiem oleśnickich zabytków z Beatą Maciejewską.

Jako rezultat projektu opracowana i wydana została gra logiczna "Oleśnickie Memory", w nakładzie 300 egz. Zabytki, które zostały ujęte w grze wybrali mieszkańcy za pomocą ankiety internetowej.

Spacer z Beatą Maciejewską, zwiedzanie ZNTK i przentacja gry odbyły się w ramach oleśnickich obchodów Dni Dziedzictwa Kulturowego we wrześniu 2018 roku.

Wystawa “OBIEKTYWna OLEŚNICA”

W styczniu 2019 r. w Galerii Brama Wrocławska odbył się finisaż wystawy fotografii otworkowej pt. “OBIEKTYWna OLEŚNICA”. Jej autorami są uczniowie z II Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy Oleśnicy.

Zdjęcia powstały w czasie warsztatów prowadzonych w październiku w Oleśnickim Domu Spotkań przez animatorkę Agatę Grzych w ramach projektu “Oleśnickie memory”. Fotografie przedstawiają ujęcia Oleśnicy, często nieoczywiste i tajemnicze. Każdy z młodych autorów wykonał również autoportret, przy którym trzeba było wykazać się cierpliwością, bo czas naświetlania fotografii otworkowej trwa nawet do 10 minut.

Proces twórczy obejmował wykonanie aparatu z pudełka po butach (camera obscura), fotografowanie oraz wywołanie zdjęć w ciemni.

Dofinansowanie projektu

Zadanie dofinansowano ze środków Narodowego Instytutu Dziedzictwa w ramach programu „Wspólnie dla dziedzictwa” oraz środków Miasta Oleśnica. Partnerem projektu była Biblioteka i Forum Kultury w Oleśnicy (aktualnie Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Oleśnicy).

Patronat medialny nad projektem objęła “Panorama Oleśnicka” i portal internetowy MojaOlesnica.pl.

Informacje o projekcie zostały zaczerpnięte ze strony Fundacji Ważka.

do góry