Pierwsi w Oleśnicy 2015

 logo projektu Pierwsi w Oleśnicy

„Pierwsi w Oleśnicy” i „Pierwsi w Oleśnicy – mapa wspomnień” to wspólne projekty Fundacji Ważka i Oleśnickiego Domu Spotkań z Historią - izby regionalnej (aktualnie placówce Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Oleśnicy) zrealizowane w 2015 roku.

Działania

Animatorzy projektu dotarli do najstarszych oleśniczan, którzy byli świadkami i uczestnikami odbudowy miasta w pierwszych powojennych latach. Przeprowadzono i zarejestrowano ponad 30 godzin rozmów, dokumentując przy tym fotografie i kroniki rodzinne, fragmenty pamiętników, pamiątki, archiwalne wycinki prasowe, które stanowią niezwykle cenne źródło wiedzy o dawnej Oleśnicy i jej mieszkańcach.

W efekcie powstała mapa wraz z odsłuchami odsyłającymi do konkretnych miejsc, która udostępniona została na stronie Fundacji Ważka - Pierwsi w Oleśnicy - i w Oleśnickim Domu Spotkań z Historią. Zorganizowano też wernisaż wystawy portretów osób, których relacje znalazły się na mapie.

zdjęcie

zdjęcie

Dofinansowanie projektu

Partnerami projektu byli: Oleśnicka Biblioteka Publiczna im. M. Reja, Oleśnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Towarzystwo Przyjaciół Oleśnicy. Projekt był współfinansowany ze środków Miasta Oleśnica.

Informacje o projekcie zostały zaczerpnięte ze strony Fundacji Ważka.

do góry