Wędrowne Muzeum 2017

logo projektu

"Wędrowne Muzeum" to wspólny projekt Fundacji Ważka i Oleśnickiego Domu Spotkań z Historią - izbą regionalną (aktualnie zarządzaną przez MOKiS w Oleśnicy) zrealizowany w 2017 roku.

Działania

W ramach zadania przeprowadzone zostały warsztaty dotyczące historii przedmiotów i ich roli w życiu człowieka dla dzieci ze świetlic wiejskich w powiecie oleśnickim w Bystrem, Bogusławicach, Smardzowie, Ligocie Wielkiej, Wszechświętem. Przedmioty z muzealnej kolekcji, opowieści mieszkańców, stare fotografie posłużyły do odkrycia, za pomocą różnych narzędzi, historii regionu, miasta, a także historii pojedynczych rodzin i osób. Inspiracją tego etapu projektu była postać Izabeli Czartoryskiej uznanej za matkę współczesnego polskiego muzealnictwa.

Następnie przeprowadzono warsztaty dla młodzieży z II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Twardowskiego w Oleśnicy z podstaw historii mówionej (oral history) obejmujące nagrywanie relacji biograficznych, etykę badacza, techniczne aspekty nagrywania dźwięku i obrazu, niezbędny sprzęt. W ramach warsztatów zarejestrowano również dwie relacje – państwa Koksztysów i pana Komarzyńca, które zostały zarchiwizowane i opracowane.

Efektem warsztatów jest film dokumentalny „… i jeszcze sobie przypominam” zrealizowany we współpracy z lokalnym partnerem Contrast Studio.

Ostatnim etapem były warsztaty dla seniorów poświęcone fenomenowi pamięci. Efektem projektu była wystawa „… i jeszcze sobie przypominam” złożona z materiałów pozyskanych z archiwów prywatnych oleśniczan (zdjecia i pamiątki rodzinne z prywatnych archiwów, albumów rodzinnych i starych szuflad). Wystawę można było oglądać w Oleśnickim Domu Spotkań z Historią w 2018 roku.

Partnerzy i dofinansowanie

Contrast Studio

II Liceum Ogólnokształcące im. ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy

Gminne Centrum Kultury Oleśnica

Projekt „Wędrowne muzeum” sfinansowany został ze środków MKiDN priorytet Kultura Dostępna.

Informacje o projekcie zostały zaczerpnięte ze strony Fundacji Ważka.

do góry